3. Jarduera: Umeek arropa aukeratu.

Zer ikasi:  Etxetik ekarritako arropak aukeratu eta bakoitzak erabili duen kriterioa azalduz. 

Zer egin:

Ume bakoitzek arropa egoki bat aukeratu, saiatu bera bakarrik jazten ondorengo jarduera egiteko.


Ekoizpena:  Borobilean jantzi eta jantzitakoa besteen aurrean azaldu.

Ebaluazioa:

- Irakasleak ebaluatuko duena: Behatu ea bere aukera eta azalpena egokia den.


- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatuko dugu, denen iritziak jasoz.

Comments