B-4: Testuinguru eta egoerak

- Hezkuntzan, eta curriculumean, ohiko testuinguruak zerak dira:
a) Pertsonala - familia
b) Gizartekoa
c) Lanbidezkoa
d) Eskolarra
- Egoera ezagutzaren aplikazio eremua konkretua da eta testuinguru baten edo batzuen barruan kokatzen da.
- Bateratze Lan (BL) bakoitzean egoera bat aukeratuko da ikasitakoa aplikatzeko.
- Hona adibide modura egoera zerrenda bat, zerrenda irekia da egoera posibleak asko eta gainera aldakorrak dira eta. 

 • Komunikabideak: prentsa, irratia, telebista
 • Interneta eta gizarte sareak
 • Kontsumoa
 • Ingurunea: basoak, ibaiak, mendiak...
 • Jaiak
 • Herri elkarteak
 • Erakunde publikoak
 • Zerbitzu publikoak
 • Museoak
 • Denbora librea
 • Osasuna
 • Lagunak, lagun taldea
 • Etxeko abereak
 • Etxeko tresneria
 • Baratza
 • Hiri garraioak
 • Kirola
 • Energiaren kontsumoa
 • Zaborra birziklapena
 • Giza mugimenduak
 • Ekologia eta jasangarritasuna
 • Etxeko tresneria
 • Publizitatea
 • Etxeko ekonomia
 • Hirigintza
 • Higienea
 • ...
Comments