B- Aurrezagutzen zerrenda

1. Eremua:  Norberaren ezagutza eta autonomia pertsonala:

 2. Eremua; Ingurunearen ezagutza:

 3. Hizkuntzak: Komunikazioa eta irudikapena:


- Familia osatzen duten kideak ezagutu:
     Ama / aita
     Anai / arreba
     Aitona / amona
     Lehengusu / lengusina
     Osaba / Izeba
Matematika: 
- Multzoak eginez klasifikatu.

Ingurune fisiko eta soziala:

- Bere familiako kideak ezagutu erlazionatu eta ezberdindu.

 Ahozko hizkuntza:

-Familiako kideen  izenak , eta haien arteko harreman motak ( seme-alaba, anai-arreba, senar- emazte) esaldi batez esan.

  Hizkuntza idatzia:

-Familiako kideen  izenak idatzi.

  Arte hizkuntza:

-Norbera eta besteen  produkzioak errespetatu.


Comments