3. Jarduera: Buruhandi berriak diseinatzen

 

Zer ikasi: Festa giroan erabiltzen den objektu bat diseinatzen.

 Zer egin: 

Taldeka (hirunaka oso egokia da) buruhandi berri bat diseinatu. Horretarako,  "zirriborroa" dokumentua ireki eta osatu,ikasle bakoitzakberea osatuko du baina erabakiak taldean hartuko dituzte. 

  EZAUGARRIEN KONTROL ZERRENDA:

- Neska / mutila:

- Larruazalaren kolorea:

- Begien kolorea:

- Sudurraren tamaina:

- Belarriak:

- Bizarra:

- Jazkera:

- Alai/ triste/ haserre:

- Beldurgarria/ farregarria/ maitagarria...:

- ...

Erabaki horrekin bat datorren kilikiaren marrazkia egin "zirriborroa" dokumentuaren azpiko zatian. Gorde ezazu gero lan hori portfolioan. 

 

Ekoizpena:

 "Zirriborroa" dokumentua.


Ebaluazioa:

Irakasleak ebaluatuko duena:

 4 3 2 1 0
Informazio guztia ongi bete du. Marrazkiak ezaugarriak ongi islatzen ditu. Sormena erakusten du ezaugarri berriak gehituz. Guztia osatu du. Marrazkia bat dator ezaugarriekin. Guztia bete du. Marrazkia ez dator bat ezaugarriekin.  Erdiska osatu du.Ez du lanik egin.

- Ezaugarri guztiei dagokie informazioa ongi bete duten.

- Marrazkiak aukeratutako ezaugarriak ongi islatzen ditu.

- Aukeratutako koloreak egokia diren

- Ideiak aportatzen ditu. 

 

- Auto-ebaluazioa:

Autoebaluazioa orria bete eta portfolioan gorde

 

ĉ
Beatriz Dueñas,
6 nov. 2012 8:19
ĉ
Maite Otero,
26 abr. 2018 1:24
Comments