C - Ebaluazioa

 Notaren eragina ikasgai bakoitzean:

Proiektu honen nota, ebaluazio honen nota osoaren %a:

 Ikasgaia   

 %

 Matematika

 5

 Euskara

 10

 Gaztelera

 20

 Ingurunea

 10

 Arte Hezkuntza

 20


Taula (betetzeko):

Konpetentzia

Tresnak

Irizpideak 

1. Eskutitz formal bat idaztea prozedura egokia jarraituz eta testu prozesadorea erabiliz. 

 

 Portfolioa: Eskutitz formala

 - Emandako prozedura jarraitu egin du.
- Eskatu behar zena eskatu egin du.
- Zuzentasun maila egokia da.
- Erabilitako hitzegia egokia da.

2. Zaharren Etxean eta gure inguruan zahartzaroaren errealitatea eta egoera definitzen duten ezugarriak identifikatu eta behar den kasuan taulaz zen grafikoz adierazi  adin honekiko enpatia piztuz (zaharren lekuan jarriz). 

 

 Portfolioa: Galdetegia

 - Guztiz osaturik dago.
- Ematen den informazioa zuzena da.
- Eginiko grafiko zein taula ongi daude eta toki egokian jarrita. 

3. Gure emanaldiaren lanak eta ardurak behar bezala betetzea zuen burua modu egokian antolatuz: paperak banatzea, ardurak banatzea: dekoratuak egin, atrezzoa lortzeamusika... 

 

 Portfolioa: Lana antolatzeko txantiloia

 - Lanen banaketa orekatua izan da.
 - Tokatu zaion parte ongi bete du eta ekarri duen proposamena egokia izan da.
- Sortzailea erakutsi da lan honetan eta modu aktibo batez joaktu egin du.

4. Emanaldiaren gidoia modu kooperatiboz idaztea teknologiako baliabideak erabiliz 

 

 Portfolioa: Gidoia

- Gidoia ongi egituraturik dago.
- Egokia da estiloz emanaldi mota honetarako.
- Hizkuntz erregistroz aberatsa da.

5. Emanaldiko entsegu egunak eta bestelako lanak planifikatu egutegi digitala erabiliz.

 

 

 

6. Kartel bat diseinatu eta prestatu emanaldiaren berri emanez gaia kontuan hartuz eta konposizioa zainduz. 

 

 Portfolioa: kartela

 - Ongi islatzen du zer emanaldi mota en.
- Behar den informazioa jarrita dago.
- Konposizioa egokia da.
- Sortzailea da. 

7. Emanaldia aurrera eraman adinekoei gure alaitasuna, ilusioa eta energia transmitituz; antzezpenetan disfrutatuz eta haiekiko errespetua adieraziz. 

 

 Porfolioa: emanaldiaren behaketa orria

 - Behar zuena eraman du.
- Bere partea ongi egin du
- Emanadako aholkuak jarraitu ditu.
- Jazkera egokia.
- Errespetuz eta alaitasunez jokatu du.
- Lagundu du materialerekin, eramaten eta ekartzen.


8. Norberaren lanaz arduratu, autoebaluatu eta bukaeran egindako jarduera guztien lan bilduma (portfolioa)  era egokian bildu eta irakasleari aurkeztu.

 

 Portfolioa: portfolioa bere osotasunean. 

 - Behar dituen parte guztiak ditu.
Ongi egituratua dago. 

 

Comments