B - Aurrezagutzen zerrenda


1. Eremua:  Norberaren ezagutza eta autonomia pertsonala:

 2. Eremua; Ingurunearen ezagutza:

 3. Hizkuntzak: Komunikazioa eta irudikapena:Matematika:  

Ingurune fisiko eta soziala:

 Ahozko hizkuntza:

  Hizkuntza idatzia: 

  Arte hizkuntza: 
  • Izenak, zenbakiak, idazketa, ...
  • Animali bakoitzaren izena.
  • Animalien sailkapena, etxabereak,...
  • Zaintza minimoak.
Comments