A: XEDEAK

XEDEA: Oinarrizko konpetentziak derrigorrezko eskolaren ohiko curriculumean sartzea da BLOK egitasmoaren helburu nagusia.

Gorago aipaturiko dokumentuetan horietan oinarriturik hona hemen egitasmo honetan lantzea proposatzen diren konpetentziak:

Euskal Curriculumak, derrigorrezko eskolaldirako ezartzen dituen konpetentzi orokorrak kontuan hartzen ditugu: