8. Jarduera: Porfolioa prestatzen

Zer ikasi behar da?

Norberaren lanaz arduratu, autoebaluatu eta bukaeran egindako jarduera guztien lan bilduma (portfolioa)  prestatu. 

Zer egin behar da? (Banaka)

Emanaldia bukatu dugu baina gure proiektua ez da oraindik bukatu! Ailegatu da eguna irakasleari egindako lan guztiak aurkezteko. Hauek dira eskatuko diren ekoizpenak eta digitalak direnak zer izenarekin aurkeztu behar diren:

Lanean hasi!

Ekoizpena: Porfolioa: 

Irakasleak ebaluatuko duena: 

- Porfolioaren parte guztiak dauden.

- Ongi ordenaturik dauden

- Konpetentzia bakoitzeko ekoizpena bana, gutxienez dagoen.

- Aportazio pertsonalen bat dagoen.

- Aurkezpena sortzailea den.

Orain bai bukatu duzula proiektua !

 

Ebaluazio fitxa bukatu ezazue jarduera honen autoebaluaziorekin.