B-2: Curriculum proposamena

Curriculumaren antolakuntza, bi zati osagarrietan banatzea proposatu da:

Unitate Didaktikoak

 Ikasturtea

 1. unitate didaktikoa

 2. unitate didaktikoa

 3. unitate didaktikoa

BLOK egitasmoak proposatzen duena Unitate Didaktikoak eta Bateratze Lanak konbinatzea da, beti ere Bateratze Lanak Unitate Didaktikoetan, ikasitakoaren aplikazio izanik, hauen ondoren gauzatuz.

- Konbinaketa hori modu askotara egin daiteke, baina gure aholkua zera da: gutxienez 2 BL egitea ikasturteko.

- Bateratze lanak burutzeko curriculum osoa garatzeko erabiltzen den denboraren %10-en inguruan izatea aholkatzen da.

- Hona hemen, UD-ak eta BL-ak curriculumean bete behar dituzten funtzio osagarriak: