B-4: Testuinguru eta egoerak

- Hezkuntzan, eta curriculumean, ohiko testuinguruak zerak dira:

a) Pertsonala - familia

b) Gizartekoa

c) Lanbidezkoa

d) Eskolarra

- Egoera ezagutzaren aplikazio eremua konkretua da eta testuinguru baten edo batzuen barruan kokatzen da.

- Bateratze Lan (BL) bakoitzean egoera bat aukeratuko da ikasitakoa aplikatzeko.

- Hona adibide modura egoera zerrenda bat, zerrenda irekia da egoera posibleak asko eta gainera aldakorrak dira eta.