4. Jarduera: Lagunei azaltzen (HH)

Zer ikasi: Ikaskideen aurrean egindako lanaren azalpenak ematea.

Zer egin:  Denon artean gidoi bat prestatu HH-ko beste taldeei egin dutenaren azalpena emateko. Mapa kontzeptual bat prestatuko dugu pausoak adieraziz: bere burua aurkeztu (izena) eta mezu bat eman. 

Ekoizpena:  Besteen aurrean eginiko azalpena.

Ebaluazioa: 

- Irakasleak ebaluatuko duena: - Gidoiaren eta mapa kontzeptualaren eraikuntzan parte hartu duen.

                                                     -  Azalpena modu egokiz burutu duen.

- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatiko dugu, denen iritziak jaso.