B - Aurrezagutzen zerrenda

1. Eremua: Norberaren ezagutza eta autonomia pertsonala:

- Norberaren gauzak konpartitzea.

- Gauzak modu egokian eskatzea.

-  Taldean hitzegiterakoan txanda eskatu eta errespetatu.

 2. Eremua; Ingurunearen ezagutza:

Matematika:  -Sailkapena kriterio ezberdinekin. 

Ingurune fisiko eta soziala: - Inguruan dauden erakundeak. 

 3. Hizkuntzak: Komunikazioa eta irudikapena:

 

Ahozko hizkuntza: - Jostailuen izenak, koloreak, formak.

- Agurtzeko estrukturak

  Hizkuntza idatzia: - Kartaren funtzioa eta atalak

  Arte hizkuntza: