2. Jarduera: Familiako partaideen multzoak osatzen

Zer ikasi:  Etxetik ekarritako argazkiak sailkatu eta familiko partaideen multzoak osatu eta kopurua

kontatuZer egin: Multzo ezberdinak osatu, aitonen multzoa, amonen multzoa, amen multzoa, aiten multzoa. Ekarritako argazkien fotokopiak erabiliko ditugu. 

Bukaeran ikasle bakoitzak izango du bere sobrea, bertan bere familikide guztiak dituelarik. Argazkiaren atzekaldean bererkin duen ahaidatesan maila idatziko du.  Sobren bertan eta beste paper batean sobrean guztira zenbat familiakide dituen idatziko du. 

Ekoizpena: "Nire familikideen sobrea"

Ebaluazioa:

- Irakasleak ebaluatuko duena: 

 - Sailkapena ongi egina dago.

 - Bakoitzari dagokion ahaidetasuna jarri du

 - Kopurua ongi dago eta idazketa egokia da

 - Arduratsua da eta argazkiak ekarri ditu. 

- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatuko dugu, denen iritzia jasoz.