5. Jarduera: Ikastolako espazioen errotulazioa egiten.

Zer ikasi:  Ikastolan jarriko ditugun errotuloak osatu eta margotu.

Zer egin:

Errotuloak erdiegina prestatua eman (jangela, liburutegia, komuna, gimnasioa, ...) Beraien lana osatzea eta margotzea litzateke. Zuzendarierengan joan baimena eskatzeko, eta ondoren toki egokian ipini.Errotuloak jarri eta gero argazkiak atera karpetan gordetzeko.

Ekoizpena: Argazkiak jarritako errotuloekin. 

Ebaluazioa:

- Irakasleak ebaluatuko duena: Errotuloak ongi bukatu eta margotuak egotea.

- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatuko dugu, denen iritziak jaso.