5 jarduera:   Ezintasunari buruzko datuekin kalkulatzen

Zer ikasi

Ezintasunari buruzko datuak erabiliz, beste emaitzak atera zure ezagutza matematikoa erabiliz.

Zer egin

Ezintasunari buruzko datuak eskutan izanda,

egiten zaizkizuen galdereei erantzuna

emateko, egin beharreko eragiketak egingo dituzue.

 

Prozesoa eta bitartekoak

Talde txikitan jarriaz, "Ezintasunaren hedapena neurtzen" txantiloian dauden datuekin, egingo zaizkizuen galdereei erantzuteko, behar diren eragiketak egingo dituzue.

Ordenagailuan eginez gero, "Ezintasuna neurtzen" karpetan gordeko duzue.

 

Ekoizpena

"Ezintasunaren hedapena neurtzen" txantiloia.

 

Ebaluaketa

Autoebaluaketa