5. Jarduera: Presupuestoa prestatzen.

Zer ikasi?

Publizitate kanpaina aurrera eramateko presupuesto bat prestatu.

 

Zer egin?

Gure kanpainarako kartelak egitea zenbat kostatuko zaigun jakiteko, presupuestoa aurrera eramateko erabakiko dugu zenbat kartel egingo ditugun, zer material erabiliko dugun, non inprimatuko ditugun eta zenbat kostatzen zaigun.

Jaso beharreko informazioa:

-Zenbat kartel egingo ditugu.

-Zer material erabiliko dugu.

-Non inprimatuko ditugu.

-Zenbat diru (€-tan) kostatuko zaigun.

Ekoizpena:

Datu guzti horiek jasoko dituen taula edo dokumentua sortuko dugu, "Gure datuak" izena eramango duena.

Ebaluazioa:

- Irakasleak ebaluatuko duena:

Ikasleek erabilitako  eragiketak (formulak) egokiak izan dira.

Idatzitako datuak errealak dira

Datuak argi jasota daude.

Kalkulu lana ongi eginda 

 

- Auto-ebaluazioa:

-Ez ahaztu autoebaluazio orria betetzen.