7. Jarduera: Harrera egiten.

Zer ikasi: Herriko erakunde bateko bisitariei harrera egokia egin norberak zerbait esanez modu

egokian. Zer egin: Gidoi bat prestatu, mapa kontzeptuala erabiliz. Rolak banatu eta harrera prestatu, etortzen direnean Karitasekoei egindako lana aurkezteko.

Ekoizpena: Gidoia eta Harrera

Ebaluazioa:

- Irakasleak ebaluatuko duena: Gidoiaren eraikuntzan izandako partizipazioa. Harreran zegokion rola nola bete duen.

- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatuko dugu. Denen irizpidea jasoz.