5. Jarduera: Informazioa antolatzen eta ahoz azaltzen.

Zer ikasi:

Herriko espazio batean jasotako informazioa modu kooperatibo batez antolatu, gero lankidei beraiek landutako zati bat ahoz azaldu adierazpena zainduz.

Zer egin:

Parkeetara eginiko ateraldian behatutakoa taldeka ahoz azaldu.Talde bakoitzak azalpena prestatu beharko du, horretarako betetako erregistro orriak oinarritzat izango dituzte. Helburua, taldekide guztiek adierazpenean parte hartzea izango da.

Beraiek izango dira aurkezpenaren ordena antolatzen dutenak. 

*Oharra: Betetako erregistro orriaz gain, aparailuen zaintzari buruz jasotako informazioa ahozko azalpenean gehitu zuten. 

Ekoizpena:

Ahozko azalpena.

(Grabadora eta argazki makina erabiliko ditugu).

 Ebaluazioa: - Irakasleak ebaluatuko duena: 

   Aurkezpenaren antolakuntzan:

   - Parte hartu du taldean modu positiboan

   - Ideiak aportatu ditu

   - Besteen ideiak onartzeko gauza ian da.

   Aurkezpenean:

  - Gorpuzkera eta jarduera egokiak dira.

  - Lasai eta zihurtsunez jokatzen du.

  - Esaldiak ongi bukatzen ditu.

  - Hiztegia eta joskera egokiak dira.

- Auto-ebaluazioa:

 - Pentsatu une batez eta Autoebaluazioa orria bete.