3. Jarduera: Emaitzak kalkulatzen eta irudikatzen. Ondorioak ateratzen

Zer ikasi:

Datuak modu grafiko batez adierazi kalkulu-orria erabiliz eta atera daitezkeen ondorioak azaldu azalpen testu labur batez. 

Zer egin:

"Archivos adjuntos"en zure taldeari dagokion zenbakiaren dokumentua ("3_SEgalderak")  ireki eta bete.

Bi gauza egin beharko dituzu:

1) Inkestan ateratako sektoreen datuak grafiko egokiaz irudikatu. Create a graph erabili honetarako.

2) Grafikoarentzat izenburu deskriptibo eta laburra sortu.

3) Konparatu Nafarroako grafikoa eta zuek sortu duzuena. Ondorioak atera.

Ekoizpena:

"3_SEgalderak" izeneko dokumentua eta bertan osatu jarduera honetan eskatzen zaizuen informazio guztia (datu, grafiko, izenburua eta azalpen testua). Ondoren dokumentua zure karpetan gorde.

 Ebaluazioa:

   - Irakasleak ebaluatuko duena:

       - Informazioa ongi jaso da eta grafikoak egokiak dira

       - Grafikoari atxikitutako izenburuak ongi islatzen dute informazioaren alderdi aipagarrienak

       - Azalpen testua ongi erredaktaturik dago.

       - Ateratako ondorioak ongi justifikaturik daude.  

  - Auto-ebaluazioa: 

    Ireki “auto-ebaluazio orria” dokumentua eta gaurko lanari dagokiona bete eta gero berriro gorde ezazu zure karpetan.

  Jarduera hau bukatu duzu!