6. Jarduera: Katalogoa etxera eraman.

Zer ikasi: Sorturiko lana gurasoei azaldu

Zer egin:  Banatu katalogoa etxean egindakoaren azalpena emateko.

Ekoizpena:  Ume bakoitzarentzat katalogoa.

Ebaluazioa: 

- Irakasleak ebaluatuko duena: Katalogoa.

- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatiko dugu, denen iritziak jaso.