B: AUKERA ESTRATEGIKOA

          Bateratze Lanak                Curriculum proposamena                 Egitura didaktikoa                Testuinguru eta egoerak

Gure proposamena osatzeko erreferentzia gisa erabili ditugun iturrietako batzuk adierazi nahiko genituzke. Honako hauek aipa ditzakegu nagusiki beste batzuen artean: X. Roegiersen Une pédagogie de l'intégration (Integrazioaren Pedagogia), 2006an Ingalaterran garatzen hasi ziren PQ (Proyects Qualification) izeneko proiektuen zenbait elementu, eta Proiektuetan Oinarritutako Irakaskuntza izenekoaren inguruan biltzen diren hainbat motatako ekimenak.

Oinarrizko konpetentziak (OK) lantzeko eta ebaluatzeko proposatzen dugun estrategia ondorengo printzipioetan oinarritzen da:

1/ Ezagutzaren eraikuntza eta konpetentzien garapena bereiztea.

2/ Eskolako curriculumak, ezagutzak eta konpetentziak landu behar ditu. Iradokizun hauek kontuan hartzea komeni da:

3/ Ezagutzaren eraikuntza lantzeko curriculuma mantentzea, ezinbestekoak diren aldaketak bermatuz:

4/ Bateratze Lanak (BL) izeneko ekimen metodologikoa martxan jartzea konpetentziak garatzeko helburuekin.