1. Jarduera: Gurasoei gutuna idazten

Zer ikasi: Gurasoei karta bat idatzi emanadako eredua kopiatuz. 

Zer egin: Ordenagailuan taldeka irakasleei esan gutunean zer idatzi idatzi behar den, talde bakoitzak gutunaren atal baten mezua esango du. (Agurra, mezua, agurra eta sinadura).

Irakasleak kopiatuko du karta harbelean eta ikasle bakoitzak egingo du kartaren kopia bat. 

Ekoizpena: "Nire karta" dokumentua

Ebaluazioa:                                        

- Irakasleak ebaluatuko duena: 

- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatuko dugu, denen iritzia jasoz.