3. Jarduera

Zer ikasi behar da?

Gure emanaldiaren lanak eta ardurak behar bezala betetzea zuen burua modu egokian antolatuz: paperak banatzea, ardurak banatzea: dekoratuak egin, atrezzoa lortzea, musika...

Zer egin behar da? (Taldeka)

Lehenik eta behin emanaldiaren saioak erabaki beharko dugu ikasgela osoarekin. Zuek erabaki nola egingo duzuen hori, bozketaren bitartez, saio bakoitza egiteko prest dagoen jendearen arabera... Guzti hau antolatzeko moderatzaile bat aukeratu beharko duzue.

Hauek dira proposatzen diren saioak:

Lanean hasi!

Ireki ezazu "Archivos adjuntos atalean" duzun "Saioaren antolaketarako dokumentua" bertan eskatzen den informazioaz bete eta gero "Gure saioa" izenarekin zure karpetan gorde.

Ekoizpena: "Gure saioa" dokumentua

- Ardurak hartzeko prest azaltzen da.

- Talde mailan lana ongi egiten du.

- Ideiak aportatzen ditu.

- Prestaketa txantiloia ongi bete du. 

Jarduera hau bukatu duzu!

 Ebaluazioa

 Lana bukatu al duzue? Primeran! Orain autoebaluaziorako fitxa betetzeko garaia heldu da.

  - Auto-ebaluazioa:

    Ireki “auto-ebaluazio orria” dokumentua eta gaurko lanari dagokiona bete eta gero berriro gorde ezazu zure karpetan.