8. Jarduera: Porfolioa prestatzen

Zer ikasi?

Egunero egindako ekoizpenak txukun eta era ordenatuan antolatu, gorde eta karpeta apaindu, bide batez auto-ebaluaketa egin modu arduratsu batez. 

 Zer egin?

Ekoiztu dugun material guztia bildu eta aztertu. Horretarako jarraitu ondorengo pausoak.

- Zure karpeta errebisatu ea material guztia duzun.

- Karatula bat prestatu, lanaren izena, zure izena eta data jarriz.

- Lanak nola ordenatuko dituzun pentsatu: egindako ordenean edo testuak lehendabizi eta argazkiak gero; .... Ez ahaztu behaketa orriak, autoebaluazio orria eta abar sartzen. Honekin aurkibidea prestatu.

- Ea beste zerbait gehitu nahi duzun edo erabaki : egindako lanari buruz zure iritzi bat edota zure gurasoena, argazkiren bat, balorazioren bat, ....

- Aurkibidea jarraituz portfolioan sartuko dena pilatu.

- Azken begirada eman, aurkibidea errepasatu, txukun jarri

- Irakasleari eman. 

Ekoizpena: Portfolioa

Ebaluazioa:

- Irakasleak ebaluatuko duena:

- Irakasleak ebaluatuko duena:

- Porfolioaren parte guztiak dauden. Karatula, aurkibidea, .....

- Ongi ordenaturik dauden

- Konpetentzia bakoitzeko ekoizpena bana, gutxienez, dagoen.

- Aportazio pertsonalen bat dagoen.

- Aurkezpena sortzailea den

 

- Auto-ebaluazioa: