B- Aurrezagutzen zerrenda

Proiektu honetan hasi baino lehen, kontuan izango ditugun "Aurrezagutzak" erantsitako artxiboan aurki daitezke.