6. Jarduera

Zer ikasi behar da?

Helburua * (Konpetentzia)

(Jarduera honetan ikasleek ikasi behar dutena):

 

Zer egin behar da?

Deskribapena eta informazioa

(Jardueran egin behar dena eta informazioa nondik lortu behar den):

 

   Jarduera hau bukatu duzu!

Ekoizpena

(Jardueraren ondorio bezala ikasleek ekoiztu behar dutena: idazkiren bat, irudiren bat, kartelen bat...):

 

Ebaluazioa

- Irakasleak ebaluatuko duena:*

(irakasleak jarraituko dituen ebaluazio irizpideak ekoizpena baloratzeko):

- Auto-ebaluazioa:

Ireki “auto-ebaluazio orria” dokumentua eta gaurko lanari dagokiona bete eta gero berriro gorde ezazu zure karpetan.

 

*Hemen jarri behar den informazioa dagoeneko Irakasleen atalean jarri duzu, beraz handik kopiatu behar da; “Helburua (konpetentziaren)” kasuan Curriculum eta Ebaluazio tauletan dago eta “Ebaluazio-Irakasleak” kasuan Ebaluazio taulan dago.