3. Jarduera: Emaitzak irudikatzen.

ZER IKASI:

Zabor bilketari buruzko datuak diagrametan irudikatu ondoren, emaitzak alderatu.

ZER EGIN:

"Gelako_zabor_kopurua" dokumentuan dauden datuak hartu eta  diagrama batean irudikatu ondoren, gela osoan jasotakoa, diagrama orokor batean bildu. 

Prozesua eta bitartekoak:

"Gelako_zabor_kopurua" dokumentuan dauden datuak hartu, "Diagrama" izeneko dokumentura pasa eta bukatzen duzunean "Nire_diagrama" izenarekin karpetan gorde.

Ondoren "Nire diagrama"ko datuak kontutan izanda, "Gela osoko diagrama" osatu eta  ondorioak atera. Gero "Gure gela osoko diagrama" izenarekin gorde.

EKOIZPENA:

"Nire diagrama" dokumentua osatu .

" Gure gela osoko diagrama" dokumentua osatu.

EBALUAZIOA:

"Gure gela osoko diagrama"

         Txantiloiaren atal guztiak osaturik daude.

         Kopuruak ondo adierazita daude.

         Trazoa eta zehaztasuna egokia da.

         Ondorioak zentzuzkoak dira.

         Idazkera egokia da, letra eta ortografia barne.

 

- Autoebaluazioa:

     Hirugarren jarduerari dagokion ebaluazio txostena osatu.