3. Jarduera: Zuhaitza apaintzen.

Zer ikasi: Autonomia landuz bakoitzak dagokion zuhaitz genealogikoa apaindu material ezberdinak

erabiliz, sormena bultzatu.Zer egin: Material, margo eta kolore ezberdinak erabiliz zuhaitz genealogikoak apaindu. Horretarako emango diegu kartulina bat eta zuhaitza egiten lagunduko diegu, segun bakoitzaren famila duen egitura zein den. Ziriborroa egiten lagundu eta gero, bakoitzari egokituko zaio bukatzea eta edertzea kolore egokiak erabiliz. 

Ekoizpena: "Nire zuhaitz genealogikoa" 

Ebaluazioa:

- Irakasleak ebaluatuko duena:

- Zuhaitza ongi osaturik dago buakeran

- Lana txukuna da

- Interesa eta iniziatiba azaldu du

- Sormena erakutsi du. 

- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatuko dugu, denen iritzia jasoz.