B- Aurrezagutzen zerrenda

Taulan BL honetan aplikatuko diren aurre-ezagutzen zerrenda dago.

1. Eremua: Norberaren ezagutza eta autonomia pertsonala:

Eguneroko arazoei irtenbidea bilatuz autonomia lortzen joan.

 2. Eremua; Ingurunearen ezagutza:

Matematika: 

- Zenbakien kontaketa 10 arte. 

- Goian, behean, kanpoan, barruan. 

Ingurune fisiko eta soziala:

-Bere inguruko espazio eta oinarrizko elementu ezagunenak erlazionatu eta ezberdindu.

     

 3. Hizkuntzak: Komunikazioa eta irudikapena:

 Ahozko hizkuntza:

-Herriko tokien izenak , non dauden esaldi batez esan

-Testu mota desberdinen ekoizpen eta irakurketan hasi: Enumerazio testuak, infomazio testuak.

  Hizkuntza idatzia:  Bere izena identifikatu.

   - Ikasgelan landutako gaia ahoz adierazi perpaus sinpleen bidez.

  Arte hizkuntza: 

-Norbera eta besteen plastika produkzioez gozatu.

    

.