B - Aurrezagutzen zerrenda

1. Eremua:  Norberaren ezagutza eta autonomia pertsonala:

 2. Eremua; Ingurunearen ezagutza:

Matematika:  

Ingurune fisiko eta soziala:

 3. Hizkuntzak: Komunikazioa eta irudikapena:

 Ahozko hizkuntza:

  Hizkuntza idatzia: 

  Arte hizkuntza: