2. Jarduera: Kasuen azterketa eta soluzioa taldea

Zer ikasi: (Taldeka)

Arazo etiko baten aurrean norberaren erantzunak azaldu eta taldekideek emandakoekin kontrastatu eta ahal den neurrian adostu.

 

Zer egin:

Lehengo taldean bilduko zarete eta partaide bakoitzak bere erantzunak komentatuko ditu, baita kasuari emandako soluzioa ere modu arrazoitu batez. Denak entzun ondoren taldeak soluzio bat aukeratuko du. Ez da ikasle baten soluzioa izan behar derrigorrez, emandako soluzio desberdinekin  berri bat sor daiteke edo soluzio guztiak agian batean integratzen dira.

Aukeratutako soluzioa zein den eta zergatik izan den aukeratua azaldu beharko duzue. Horretarako beheko txantiloia erabili: "2. Jarduera - Taldeka aukeratutako soluzioa.odt". 

Ikasleren bat ez badago ados taldeak hartutako soluzioarekin txantiloian adieraz dezake arrazoiak emanez.

   

Ekoizpena: 

Aukeratutako soluzioaren dokumentua: "2. Jarduera - Taldeka aukeratutako soluzioa.odt"

"2. Jarduera - Jarrera ebaluatzeko taula" izeneko dokumentua (irakasleak beteko dizuna).

Ebaluazioa

- Irakasleak ebaluatuko duena:

 Taldean nola aritu diren: partaidetza, errespetua, adostasun batera ailegatzeko jarrera,  norberaren ideiak defendatzeko gaitasuna.

"Gure_taldeko_soluzioa" dokumentuan: 

"2.Jarduera-jarrera" dokumentua: partaidetza, errespetoa, adostasun ahalmena eta ideiak azaltzeko ahalmena. 

- Auto-ebaluazioa:

Ireki “Auto ebaluazio orria.odt” dokumentua eta gaurko lanari dagokiona bete eta gero berriro gorde ezazu zure karpetan.

Ez ahaztu zure jarrera ebaluatzeko "Archivos adjuntos"-en dagoen "2. Jarduera - Jarrera ebaluatzeko taula.odt" izeneko dokumentua irakasleari betetzeko eskatzea, gero gorde ezazu zure karpetan. 

JARDUERA BUKATU DUZU