4. Jarduera: Argazkiak itsasten eta izenak idazten.

Zer ikasi: Familiakideak sailkatu eta zuhaitz batean kokatu. Zer egin: Etxetik ekarritako argazkien fotokopiak dagokien lekuan itsatsi familiako kideen arteko harremanak kontuan hartuz: amona, aitona, ama,aita, izeba, osaba, anai- arreba...

Ondoren bakoitzaren izenaren azpian izena idatzi .

Ekoizpena: "Nire familiaren zuhaitza"

Ebaluazioa:

- Irakasleak ebaluatuko duena:

- Familiakideak ongi kokaturik daude.

- Izena bere tokian dago

- Idazketa egokia da.

- Ardura erakutsi du lana garaiz bukatuz. 

- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatuko dugu, denen iritzia jasoz.