7. Jarduera: Zuhaitza etxera eraman eta gurasoen ebaluaketa eskatu.

Zer ikasi: Ikastolan eginiko lana etxera eraman eginiko azaltzeko. 

Zer egin: Erakusketa bukatu eta gero ume bakoitzak bere zuhaitz genealogikoa etxera eramango du. Etxean gurasoei azaldu behar die zein den egiten duten lana eta nola egin duten. GUrasoek ebaluatuko dute jarduera hau zuhaitzarekin batera joango zaion fitxa batez. 

Fitxa hori erantsitako dokumentu bezala dago: "Etxeko ebaluazioa" izenarekin

Ekoizpena: 

Ebaluazioa:                                         

- Gurasoek ebaluatuko dutena:  

- Bidalitako mandatua egunean egin du

- Emandako azalpena argia izan da.

- Lanaren txukuntasuna egokia da.

- Interesa azaldu du egin duena kontatzeko. 

 

- Auto-ebaluazioa: Denen artean ebaluatuko dugu, denen iritzia jasoz.